Com a advocada en Dret Corporatiu i especialitzada en Dret Laboral, he observat que, quan un Departament de Recursos Humans és sòlid, marca una gran diferència en l’empresa, perquè li permet traçar actuacions i dissenyar estratègies legals, encaminades cap a l’èxit empresarial.

Un equip de RH ben format i amb les idees legals clares és vital, sobretot per garantir els propòsits empresarials i no perdre el temps en qüestions improductives i poc rendibles.

La rapidesa en la presa de decisions i l’impacte que pot comportar cada una d’aquestes decisions, és clau pels Gerents que cerquen una solució legal a un conflicte empresarial.

Des de Laura Escamilla ·  Boutique Legal oferim un servei de Mentoria Laboral, per tal d’oferir al personal del Departament de Recursos Humans, les eines i els recursos legals que es requereixen a dia d’avui, per tal d’afrontar contingències legals derivades del seu dia a dia, i puguin prendre accions encaminades a la consecució dels propòsits empresarials traçats pels seus CEO’s.

Oferim una formació especialitzada, que els permetrà actuar conforme a les exigències dels seus directius, proporcionant-los de solucions a mida i dotant-los dels recursos necessaris, per tal que puguin afrontar el seu dia a dia amb talent.

Per on començaríem? Per saber quins són els objectius, propòsits i mancances formatives de l’Equip,  per tal de centrar les sessions de mentoring a les necessitats concretes.

Amb quin objectiu? Posar en pràctica el que s’ha tractat durant la sessió. Adaptem calendaris i el tipus de formació a les necessitats concretes de l’Equip. Volem que el treball sigui efectiu.

Assessorem, formem i implementem protocols i procediments per a garantir el compliment en matèria de legislació laboral, seguretat social, diversitat i inclusió. I sobretot, resolem i t’enfoquem en la resolució de conflictes laborals.

Com a mentora experta, el que em proposo és acompanyar i guiar als diferents membres cap al camí de l’excel·lència, oferint-los les eines i els coneixements necessaris per aconseguir els seus objectius.

Beneficis del nostre servei de mentoria:

  • Millora el rendiment i la motivació de l’equip de RH
  • Augment de la satisfacció dels treballadors i la retenció del talent
  • Reducció dels costos laborals i els riscos legals
  • Millora de la imatge i la reputació de la vostra empresa

Cada vegada són més les organitzacions que es plantegen la implementació d’aquesta metodologia de mentoria, com a una nova forma d’enfortir els seus projectes de desenvolupament de persones.

Personalment, crec en una retroalimentació de coneixements basats en la implicació, el temps i la confiança. Tres conceptes que són la base del mentoring. Aquesta eina de Recursos Humans fa possible la transmissió de coneixement entre dos professionals, la retenció de talent i l’augment de la satisfacció de la persona mentora i de la persona tutelada.

Si necessites recolzament amb experiència per tal de guanyar confiança dins l’àmbit jurídic i laboral, i que t’ajudi a l’hora de prendre les decisions més encertades i a no perdre temps en els teus dubtes que genera el dia a dia, contacta amb nosaltres.

T’ajudarem a desenvolupar els teus coneixements i habilitats amb la nostra experiència, i personalment, t’orientaré, acompanyaré i ajudaré durant tot el procés a prendre les millors decisions i a créixer professionalment.

LAURA ESCAMILLA · BOUTIQUE LEGAL