Política de privacitat

AVÍS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS LA LOPDDD

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ com a titular de la web https://www.lauraescamilla.cat/ , en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://www.lauraescamilla.cat/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’aquest despatx.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’un despatx d’advocats.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat i serveis anteriorment exposats.

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ com a titular de la precitada pàgina web, adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: laura@lauraescamilla.cat o en l’adreça: Carrasco i Formiguera, 21, 08242 Manresa, Barcelona

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a laura@lauraescamilla.cat o en l’adreça: Carrasco i Formiguera, 21, 08242 Manresa, Barcelona

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ com a titular de la web https://www.lauraescamilla.cat/, tractarà les seves dades personals recaptades a través de dita situada Web, amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’https://www.lauraescamilla.cat/ , per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en https://www.lauraescamilla.cat/.
  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat d’https://www.lauraescamilla.cat/ i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

LEGITIMACIÓ:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de LAURA ESCAMILLA SANCHEZ mitjançant https://www.lauraescamilla.cat/, els termes i les condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
  1. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que l’informem posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Legislació aplicable

La política de privacitat es regeix per les següents normes:

 

DESTINATARIS:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a LAURA ESCAMILLA SANCHEZ, excepte obligació legal o requeriment judicial.

Informem de les dades dels proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ amb domicili en CARRER CARRASCO I FORMIGUERA, 21, MANRESA, presta serveis com a ADVOCADA.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit o remès per mail del lloc web https://www.lauraescamilla.cat/, LAURA ESCAMILLA SANCHEZ no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ titular de la web https://www.lauraescamilla.cat/ informa que, com a prestadora del servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.

La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web https://www.lauraescamilla.cat/ i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://www.lauraescamilla.cat/ sense el consentiment previ i per escrit dels seus titulars.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per https://www.lauraescamilla.cat/, fins i tot sent gratuïts i/o de disposició pública.

LAURA ESCAMILLA SANCHEZ titular de la pàgina web https://www.lauraescamilla.cat/ disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de LAURA ESCAMILLA SANCHEZ titular d’https://www.lauraescamilla.cat/ , quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de LAURA ESCAMILLA SANCHEZ, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per LAURA ESCAMILLA SANCHEZ i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de LAURA ESCAMILLA SANCHEZ, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,

Drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a LAURA ESCAMILLA SANCHEZ per les despeses que generarà la imputació de les titulars d’aquesta web en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

https://www.lauraescamilla.cat/ realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per https://www.lauraescamilla.cat/ quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a https://www.lauraescamilla.cat/

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. LAURA ESCAMILLA SANCHEZ no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, LAURA ESCAMILLA SANCHEZ sí que estarà autoritzada a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis d’https://www.lauraescamilla.cat/ que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

LAURA ESCAMILLA · BOUTIQUE LEGAL