En l’àmbit del Dret Laboral, encaixar les necessitats que té el Client en la seva empresa, dins del marc normatiu actual, sovint, es fa complicat. No sempre acompanya la sort de fer entendre a l’operador jurídic la realitat que viu, cada una de les nostres empreses, en el seu dia a dia.

Us faig quatre línies d’un cas d’èxit que vam portar, tot esperant que pugui ser del vostre interès:

Fa uns dies, un dels nostres clients va rebre la demanda d’una treballadora que va impugnar la seva readmissió a l’empresa, per considerar-la irregular. L’empresa es dedicava al sector de l’Hosteleria (Hostal i restaurant).

I.- Antecedents del cas: Empresa (client) que acomiada a una treballadora que presta serveis d’ajudant de cuina i auxiliar en serveis de neteja. L’acomiadament es declara improcedent judicialment.

Opcions que té l’Empresa davant d’aquesta declaració d’improcedència:

  1. Pagar la indemnització corresponent.
  2. Readmetre la treballadora i abonar els salaris de tràmit que corresponguin.

En el nostre cas, el client va optar per la opció b), és a dir, la readmissió.

 II.- Problemàtica del cas: entre el moment de practicar-se l’acomiadament i la data de la sentència, amb opció a la readmissió, l’empresa havia tancat l’activitat de bar i cafeteria, mantenint únicament l’activitat de l’hostal.

En el moment de readmetre la treballadora, se li van assignar tasques a l’hostal, les quals ja havia exercit anteriorment, atès que l’activitat de restauració estava donada de baixa.

La treballadora no va estar conforme amb la readmissió i va sol·licitar l’extinció del contracte de treball amb indemnització, considerant que l’Empresa s’havia excedit de les seves facultats empresarials “ius variandi”.

III.- Resolució del cas: El Jutjat va desestimar la reclamació de la treballadora i ens va donar la raó.

Segons l’Acord Laboral del Sector d’Hostaleria, en empreses petites es permet la prestació de serveis professionals de manera indistinta a altres categories similars, mantenint el nivell salarial en qualsevol d’aquestes activitats sense comportar una Modificació Substancial de les Condicions de Treball.

El concepte de readmissió irregular és complex i depèn de les circumstàncies específiques de cada cas. En el nostre cas, el Client va actuar de bona fe i es va poder acreditar que els canvis que es varen produir, fent ús de les seves facultats organitzatives i “is variandi” i, sobretot, dins el marc normatiu que regulava el sector.

LAURA ESCAMILLA · BOUTIQUE LEGAL